Top of the page
Start od the content

Per què la UdL?

la UdL

La UdL està distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus, que comparteix amb les universitats de Saragossa, la Rioja i Pública de Navarra, té com a missió la generació, disseminació i aplicació del coneixement.

Actualment, la UdL és una de les millors universitats de l’Estat, primera universitat pública espanyola en qualitat docent, segons l’informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo corresponent al 2008, i vuitena pel que fa a l’impacte dels treballs de recerca del seu personal investigador en la llista que elabora Scimago,

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge es duen a terme en format presencial, semipresencial i virtual, mitjançant els moderns, funcionals i ben equipats espais dels campus universitaris, del campus virtual SAKAI i de la darrera tecnologia Wi-Fi

A la UdL pots gaudir del Servei de Biblioteca i Documentació, acreditat amb el certificat de qualitat de serveis bibliotecaris de l’ANECA, i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) que posen a disposició de la comunitat universitària un extens catàleg de dossiers, revistes i recursos com a complement de suport a l’ensenyament, la docència i la recerca. 

La UdL compta amb un extens programa de beques i ajuts propis que la UdL destina al seu estudiantat

La UdL contribueix a la difusió, la qualitat i la diversificació de l’oferta cultural en el territori,

La UdL és una de les universitats amb major representació de l’estudiantat en els òrgans de govern. El Consell de l’Estudiantat és el màxim òrgan de representació de l’estudiantat de la UdL i està concebut com un lloc de trobada per poder debatre, discutir i plantejar propostes i acords de millora i resoldre problemes relacionats amb l’estudiantat.