Inici del Contingut

Professorat

Gemma Casal
Cultura, etnografia i desenvolupament
gemma.casal@hahs.udl.cat

Alberto Luque
Teoria i història del patrimoni i de la memòria
aluque@hahs.udl.cat


Flocel Sabaté

Teoria i història del patrimoni i de la memòria
flocel@historia.udl.cat

Joan Ganau

Planificació estratègica de la cultura per al desenvolupament local
Patrimoni i turisme

ganau@geosoc.udl.cat

Josep Llop

Planificació estratègica de la cultura per al desenvolupament local
jmllop@geosoc.udl.cat

   
Imma Lorés

Museologia i museografia
Patrimoni i turisme

imma.lores@hahs.udl.es

   
Emili Junyent

Models de presentació: museització i gestió de públic
Gestió del patrimoni: marc legal, finançament, gestió pública i privada

ejunyent@historia.udl.cat

   
Nuria Rafel

Conservació i recuperació del patrimoni
nrafel@historia.udl.cat

   
Isidre Puig

Rehabilitació, restauració i conservació preventiva
isidre.puig@hahs.udl.cat

   
Joan Lopez
Gestió del patrimoni: marc legal, finançament, gestió pública i privada
joanlopez@historia.udl.cat

Contxita Mir

Memòria i passat com a recursos patrimonials: taller de projectes
cmir@historia.udl.cat

Ignasi Aldomà

Patrimoni natural i paisatge: Polítiques i intervencions
aldoma@geosoc.udl.cat

Joan Busqueta

Història local i patrimoni documental
jbusqueta@historia.udl.cat

Jaume Barrull

Història local i patrimoni documental
JBarrull@historia.udl.cat

Antoni Passola
Història local i patrimoni documental
passola@hahs.udl.cat

Jordi Bolós

Casos d'estudi: el patrimoni rural i industrial com a element vertebrador
jbolos@historia.udl.cat

Enric Vicedo

Casos d'estudi: el patrimoni rural i industrial com a element vertebrador
vicedo@historia.udl.cat