Inici del Contingut

Per què estudiar?

 El màster garanteix l’adquisició de competències professionals d’especialització en gestió del patrimoni cultural en:

 • Museus i centres d’interpretació
 • l’espai i els recursos mediambientals humanitzats
 • la cultura popular
 • la memòria històrica
 • l’art
 • l’arquitectura
 • el patrimoni arqueològic
 • el patrimoni etnogràfic

El màster, a més, t’ofereix les eines per detectar i avaluar els factors polítics, econòmics i ideològics que condicionen l’evolució del rol del patrimoni i la planificació de la seva gestió en el desenvolupament local.

 

Temàtiques destacades del màster:
Patrimoni i Desenvolupament Local
Gestió del Patrimoni
Història i Desenvolupament Local
Territori i Patrimoni

 

Titulació:

 • Títol oficial homologat en l'àmbit de la Unió Europea
 • Itineraris professionalitzadors
 • Iniciació a la recerca

 

Metodologia activa:

 • Grups reduïts
 • Avaluació continuada
 • Tutories individualitzades
 • Estades en centres universitaris i de recerca (nacional i estrangers)
 • Pràctiques en empreses, institucions i organitzacions socials
 • Suport virtual

 

Instal·lacions:

 • Laboratoris especialitzats
 • Aules d'informàtica i sala d'usuaris
 • Biblioteca amb horaris extens (inclòs el cap de setmana)

 

Flexibilitat per cursar els estudis:

 • Formació semipresencial
 • Adaptació personalitzada de durada dels estudis