Inici del Contingut

Idioma d'impartició

 

Els idiomes d’impartició de les assignatures presencials seran el català i el castellà.

Els materials que haurà de treballar l’alumnat podran estar també en anglès, francès o qualsevol altra llengua que els professors considerin accessibles per als estudiants.


En aquest àmbit, els alumnes podran recórrer al suport del Servei Lingüístic de la UdL.