Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

L'estructura completa del màster suma un total de 60 ECTS, dividits en un mòdul teoricopràctic (50 ECTS) i un treball de fi de màster (10 ECTS). El nombre de crèdits total que haurà de cursar l'estudiant dependrà de la seua formació prèvia, d'acord amb el reconeixement de mèrits previst per la legislació vigent. Els crèdits reconeguts s'hauran de matricular, i seran objecte de les reduccions de tarifa que acordi la normativa general i la de la Universitat de Lleida.
En cas de no ser llicenciat o graduat amb 240 ECTS possiblement caldrà cursar assignatures complementàries.

MÒDULS

ECTS

PERFIL DE L’ESTUDIANT

RECONEIXEMENT

Teoricopràctics específics

50

 

Llicenciats i graduats amb 240 ECTS d'àmbits afins

 

 

 

Es poden reconèixer crèdits cursats en doctorats, màsters afins o en altres titulacions oficials del mateix nivell acadèmic amb les limitacions que marca la normativa.

Treball de fi de màster

10

 

Tots els matriculats al màster

 

---

 

 

COMPLEMENTS FORMATIUS

 

PERFIL DE L'ESTUDIANT

 

Assignatures complementàries que cal cursar per poder accedir al màster en cas de no ser llicenciat o graduat amb 240 ECTS d'àmbits afins (que haurà de determinar la coordinació). No donen crèdits computables, però es fan constar a l'expedient.

 

- Diplomats

 

- Graduats i equivalents amb 180 ECTS

 

- Llicenciats i graduats amb 240 ECTS d’àmbits no afins