Inici del Contingut

Informació general

El calendari d'impartició del màster coincideix amb el calendari acadèmic de la UdL pel que respecta a les assignatures teoricopràctiques, que s'impartiran quadrimestralment. El treball de fi de màster (de pràctiques o de recerca) es pot realitzar en un màxim d'un any (vegeu els terminis d'entrega i lectura del TFM), que pot coincidir o no amb el període en què s'assisteix a les classes, en funció de la disponibilitat de l'estudiant.

Complements de formació: qui hagi de matricular-se d'aquestes assignatures les haurà de cursar durant el primer curs.

CALENDARI 2013/14